הוספת מסעדה

בתי עסק שלא ימלאו פרטים מלאים לא יטופלו.